[Polska Umowa] GRZEJNIK KONWEKTOROWY 2000W GRZEJNIK ELEKTRYCZNY za jedyne 175,00 zł

0

The interior of the CONVECTOR RADIATOR 2000W ELECTRIC HEATER is filled with a unique composition of 2 cm thick chamois stone that retains heat, with electric radiators inside. The internal, external, and lateral surfaces of the radiator are provided with accordion-shaped tiles with ribs and relief surfaces.

During operation, the CONVECTOR RADIATOR 2000W ELECTRIC HEATER fully charges the heat storage stones with heat for about 15-20 minutes, while providing heat during the heating process. After heating, the heating stones continue to heat the room for approximately 40 minutes, without consuming electricity.

It has a Large LCD screen, one-button touch control, and real-time temperature, more intuitive. This solution achieves what at least 8 out of 10 radiator users want: an almost constantly warm radiator, without consuming more energy than an electric convector or an infrared panel.

Protected against overheating, supplied as standard with a safety limit switch (during operation, covering the upper heat transfer surface of the radiator is prohibited and dangerous). The device is rated IP 33 for use in wet rooms such as bathrooms.

The hourly electricity consumption of the CONVECTOR RADIATOR 2000W ELECTRIC HEATER is low enough (2000 Wh) even during periods of continuous heating, such as heating a cold room, to ensure that any real estate can provide the required power (8.7 amps).

75% heat transfer by convection and 25% by radiation – the electric heaters directly heat the stones that retain the heat. Heat dissipation occurs mainly by heating the air on the sides of the heater and by the flow of heated air and, to a lesser extent, by radiation heat dissipation on the side plate, which has a large specific surface area compared to the width of the heater.

Optimized heat storage and performance elements – with different sizes above and below. The difference in design is due to the fact that the heat rising from the lower elements of the shingle is partially added to the thermal capacity of the upper heat retention stones. The end result is a uniform heat dissipation over the entire surface, which contributes to the economic operation of the electric heater.

Conclusion

CONVECTOR RADIATOR 2000W ELECTRIC HEATER is now available on Allergo For Just PLN 175.00 on a flash sale that will end on 12/31/2022 at 23:59 PMPDT.

 

Polish

Wnętrze GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO KONWEKTOROWY 2000W wypełnione jest unikalną kompozycją zatrzymującego ciepło kamienia irchowego o grubości 2 cm, wewnątrz którego znajdują się grzejniki elektryczne. Na powierzchniach wewnętrznych, zewnętrznych i bocznych grzejnika zastosowano płytki w kształcie harmonijki z przetłoczeniami i powierzchniami reliefowymi.

Podczas pracy GRZEJNIK KONWEKTOROWY 2000W ELEKTRYCZNY GRZEJNIK całkowicie ładuje ciepło do kamieni akumulacyjnych przez około 15-20 minut, jednocześnie dostarczając ciepło podczas procesu ogrzewania. Po nagrzaniu kamienie grzewcze nadal ogrzewają pomieszczenie przez około 40 minut, nie zużywając przy tym prądu.

Ma duży ekran LCD, sterowanie dotykowe za pomocą jednego przycisku i temperaturę w czasie rzeczywistym, bardziej intuicyjną. To rozwiązanie pozwala osiągnąć to, czego pragnie co najmniej 8 na 10 użytkowników grzejników: prawie stale ciepły grzejnik, nie zużywając przy tym więcej energii niż konwektor elektryczny lub panel na podczerwień.

Zabezpieczony przed przegrzaniem, standardowo wyposażony w krańcowy wyłącznik bezpieczeństwa (podczas eksploatacji zasłanianie górnej powierzchni wymiany ciepła grzejnika jest zabronione i niebezpieczne). Urządzenie ma stopień ochrony IP 33 do użytku w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki.

Godzinowe zużycie energii elektrycznej PODGRZEWACZA KONWEKTOROWEGO 2000 W jest na tyle niskie (2000 Wh), że nawet w okresach ciągłego ogrzewania, np. w chłodni, zapewnia wymaganą moc (8,7 ampera) w dowolnej nieruchomości.

75% wymiany ciepła przez konwekcję i 25% przez promieniowanie – grzejniki elektryczne bezpośrednio ogrzewają kamienie zatrzymujące ciepło. Odprowadzanie ciepła odbywa się głównie poprzez ogrzewanie powietrza po bokach nagrzewnicy oraz przez przepływ ogrzanego powietrza oraz w mniejszym stopniu poprzez oddawanie ciepła przez promieniowanie na płycie bocznej, która ma dużą powierzchnię właściwą w stosunku do szerokości nagrzewnicy. podgrzewacz.

Zoptymalizowane elementy do magazynowania ciepła i wydajności – z różnymi rozmiarami powyżej i poniżej. Różnica w konstrukcji wynika z faktu, że ciepło wydobywające się z dolnych elementów gontu jest częściowo dodawane do pojemności cieplnej górnych kamieni zatrzymujących ciepło. Efektem końcowym jest równomierne oddawanie ciepła na całej powierzchni, co przyczynia się do ekonomicznej pracy grzałki elektrycznej.

Wniosek

GRZEJNIK KONWEKTOROWY 2000W ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ jest już dostępny w Allergo za jedyne 175,00 zł w ramach wyprzedaży, która zakończy się 31.12.2022 o 23:59 PMPDT.

Share.

Comments are closed.